TINGKATAN PENDIDIKAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Usia 3-6 Tahun Yang Belum Masuk TK

201 Orang

206 Orang

Usia 3-6 Tahun Yang Sedang TK/Play Group

131 Orang

155 Orang

Usia 7-18 Tahun Yang Tidak Pernah Sekolah

0 Orang

0 Orang

Usia 7-18 Tahun Yang Sedang Sekolah

930 Orang

907 Orang

Usia 18-56 Tahun Tidak Pernah Sekolah

0 Orang

0 Orang

Usia 18-56 Tahun Pernah SD Tetapi Tidak Tamat

95 Orang

110 Orang

Tamat SD/Sederajat

476 Orang

630 Orang

Jumlah Usia 12 – 56 Tahun Tidak Tamat SLTP

85 Orang

90 Orang

Jumlah Usia 18 – 56 Tahun Tidak Tamat SLTA

67 Orang

38 Orang

Tamat SMP/Sederajat

651 Orang

708 Orang

Tamat SMA/Sederajat

1.558 Orang

301 Orang

Tamat D-1/Sederajat

9 Orang

20 Orang

Tamat D-2/Sederajat

10 Orang

14 Orang

Tamat D-3/Sederajat

99 Orang

122 Orang

Tamat S-1/Sederajat

245 Orang

197 Orang

Tamat S-2/Sederajat

13 Orang

20 Orang

Tamat S-3/Sederajat

3 Orang

1 Orang

Tamat SLB A

0 Orang

0 Orang

Tamat SLB B

0 Orang

0 Orang

Tamat SLB C

1 Orang

0 Orang

 

 

 

Jumlah

4.574 Orang

3.529 Orang

Jumlah Total

8.103 Orang