Jumlah Laki-Laki

4.536 

Orang

Jumlah Perempuan

 4.502  

Orang

Jumlah Total

9.038

Orang

Jumlah Kepala Keluarga

2.719

KK

Kepadatan Penduduk

 

Jiwa/Km²